Tietosuojaseloste

Millaisia tietoja minusta kerätään?
Keräämme käyttäjästä tietoja parantaaksemme palvelua ja asiakaskokemusta kohdentamalla käyttäjälle oikeellista tietoa sekä palvelun tarjoamiseksi.

Käytämme seuraavia henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja:

 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot: esimerkiksi laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, käyntitiedot, luottopäätös, kiinnostustiedot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, asiakaspalautteet sekä peruutustiedot, ajanvaraustieto
 • Terveystietoja: Terveydenhoitopalveluiden (kuten fysioterapia, hieronta, osteopatia, kiropraktia) potilaskertomustiedot, ajanvaraustiedot
 • Digitaalisen tilin tiedot: esimerkiksi käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Yhteystiedot: esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Demografiatiedot: esimerkiksi ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Evästeiden tiedot:
  • Verkkopalvelun käyttö- ja selaustiedot, esimerkiksi sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. Tallennetut chat-keskustelut.
  • Digitaalisen tilin kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja
  • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste
 • Luvat ja suostumukset
 • Tarjonnanestotiedot
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Tallentava videovalvonta
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot


Mistä lähteistä tietoni kerätään?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään sopimuksen teon, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.
Mikäli olet alle 18-vuotias, tarvitset palvelun käyttöön huoltajan suostumuksen ja lisäksi suosittelemme keskustelemaan tietosuojasta huoltajasi kanssa ennen palveluidemme käyttämistä.

​​Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen: Käsittelemme henkilötietoja palvelun käyttämisen, tilausten, ostosten, varauksien hallinnan, laskutuksen, peruutusten, palautusten, maksujen valvonnan, maksuajan myöntämisen, perinnän sekä reklamaatioiden hoitamisen ja rekisteröinnin yhteydessä.
 • Palvelun kehittäminen: Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Palvelun kehittämisen edistämiseksi teetämme ajoittain kyselytutkimuksia, keräämme käyntitietoja sekä teemme tilastollista analyysia.
 • Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet ja/tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. Lisäksi haluamme auttaa käyttäjää löytämään kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: Kohdennamme käyttäjälle mainontaa, jonka koemme olevan käyttäjää kiinnostavaa. Teemme automaattista profilointia ostos- sekä sivustokäyttäytymiseen perustuen.
 • Automaattinen profilointi: Teemme automaattisen luottotietojen tarkastuksen suurien kertaostosten ja osamaksusopimusten yhteydessä. Heikentynyt maksukyky voi estää kaupanteon joillain maksutavoilla. Asiakkaalla on oikeus pyytää luottotietojen manuaalista tarkistusta.
 • Terveydenhoito: Terveydenhoitopalveluiden (kuten fysioterapia, hieronta, osteopatia, kiropraktiikka) potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta, hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi, potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)


Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Käsittelemme ja säilytämme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili- ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja turvallisesti.
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Säilytämme tietoja asiakkuuden päättämiseen asti ja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä lain mukaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Markkinointirekisteri on voimassa vuoden edellisestä toimenpiteestä.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.


Useat evästeet säilyvät käyttäjän koneella sivustolta poistumisen jälkeen. Evästeet voivat säilyä kuukausia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käytämme sivustoillamme seuraavanlaisia evästeitä

 • Toiminnalliset evästeet: Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen sekä ostoskoriominaisuudet.
 • Analytiikka ja liiketoiminnan raportointi: Mahdollistavat sivustojen käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Mainonnan kohdentaminen ja markkinointi: Mahdollistavat käyttäjälle sivustojen käyttöön perustuvan kiinnostavan sisällön kohdennetun tarjoamisen.


Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

 • Tietojen tarkastaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, siirrämme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Poistot toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön ja palvelun käytön ehdoilla.
 • Tietojen käsittelyn kieltäminen: Käyttäjä voi vastustaa tietojenkäsittelyä. Kiellolla voi olla vaikutuksia palveluiden tarjoamiseen ja käyttöön. Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 • Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennukseen.
 • Mainonnan kohdentamisen estäminen: Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella alla kuvattujen valintojen kautta. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua. Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti European Interactive Digital Advertising Alliancen (EDAA) ylläpitämän Your Online Choices –sivuston kautta. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta ja estämisestä käyttäjä saa Your Online Choices-sivustolta. Käyttäjän tulee huomioida, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.


Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?
Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot osoitteeseen:

The Park Outdoor Gym Oy
Tietosuojavaltuutettu
Hiekkarannantie 11
00100 Helsinki